Diefstal op reis en geen uitkering van de verzekeraar; was je wel voorzichtig genoeg?

Een domper op je vakantieplezier: je bent bestolen. Of het nou om al je bagage gaat of om ‘slechts’ je favoriete zonnebril, het is natuurlijk ontzettend vervelend wanneer dat gebeurt. Gelukkig ben je goed verzekerd. Toch kan het gebeuren dat de verzekeraar de schade niet vergoedt. Hoe zit dat?

Het kan voelen als een tweede teleurstelling. Nadat je bagage is gestolen kom je er achter dat de reisverzekeraar niet wil uitkeren. Hoe zit dat? Je hebt toch een prima reisverzekering afgesloten en bent te goeder trouw: je kon er toch niets aan doen? In dat laatste schuilt het antwoord. Een verzekeraar verwacht dat je goed op je spullen let. Voorzichtig bent. Ook op reis.

Voorwaarden

Wat de verzekeraar precies van je mag verwachten, hangt af van een aantal zaken. Zo is van belang wat er precies in de verzekeringsvoorwaarden staat. Soms schrijven die bijvoorbeeld strikt voor dat bagage in een auto niet zichtbaar mag zijn. Of dat bagage op de meest veilige plek bewaard moet worden, bijvoorbeeld in een hotelkamer en niet in de auto op de parkeerplaats. Houd je je daar niet aan, dan wordt het heel lastig om de schade vergoed te krijgen.

Situatie

Ook is de situatie ter plekke van belang. Wat speelde er precies op het moment dat de diefstal plaatsvond? Werd je heel even afgeleid of heb je je bagage langere tijd uit het oog verloren? Ook speelt het soort bagage een rol. Soms worden aan kostbare spullen extra eisen gesteld. Daarbij geldt wel dat de verzekeraar niet het onmogelijke mag vragen. Een verzekering wordt immers afgesloten met het oog op onvoorziene voorvallen.

Aanknopingspunten

Heb je een schadeclaim, dan kun je je financieel adviseur vragen om je te helpen bij de afwikkeling. Wil de verzekeraar niet uitkeren en vind je dat onterecht, dan kun je een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wanneer een dergelijke zaak behandeld wordt, kijkt het Kifid onder andere naar de volgende aspecten:

Lees op de website van Kifid een aantal voorbeeldsituaties van gestolen bagage en het oordeel van de Geschillencommissie.

chevron-down