Inboedelverzekering

Met een goede inboedelverzekering zijn diefstal, vernieling, brand, waterschade, schroei- en smeltschade aan uw inboedel volledig gedekt.

Met een inboedel­verzekering bent u verzekerd voor beschadiging of diefstal van uw bezittingen die los in de woning en de bijbehorende garage of schuur staan. U bent verzekerd als de beschadiging is veroorzaakt door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

chevron-down